+

پشتیبانی الو چاپ

سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع
فهرست
×
0
جستجو
سبدخرید 0
کاربر
فهرست

لیست قیمت

 

کارت ویزیت

مجموع ۲۹ مورد.
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1کارت تخفیف و گارانتی با کد متغیر1008.5×5.580,000 تومان
2کارت تخفیف و گارانتی با کد متغیر1009×680,000 تومان
3کارت تخفیف و گارانتی با کد متغیر1009×580,000 تومان
4کارت تخفیف و گارانتی با کد متغیر1005.5×5.580,000 تومان
5کارت ویزیت پی وی سی500 - 0 تومان
6کارت و تگ مربعی1505.5*5.555,500 تومان
7کد C2 : کارت با برش خودرو1209.2*473,200 تومان
8کد C5 : کارت با برش قرص کپسول1407.9*3.277,000 تومان
9کد C3 : کارت با برش جعبه هدیه907.8*5.572,900 تومان
10کد C4 : کارت با برش قلب بادکنکی907.5*4.872,900 تومان
11کد C7 : کارت آویز با برش منحنی8010*772,000 تومان
12کد C6 : کارت آویز لباس8010*772,000 تومان
13کد C8 : کارت ویزیت برش دار1009*5.50 تومان
14کد C9 : کارت آویز پشت درب2022.8*7.842,000 تومان
15کارت ویزیت یک رو1008.5×5.555,000 تومان
16کارت ویزیت یک رو1009×655,000 تومان
17کارت ویزیت یک رو1009×555,000 تومان
18کارت ویزیت دو رو1008.5×5.585,000 تومان
19کارت ویزیت دو رو1009×685,000 تومان
20کارت ویزیت دو رو1009×585,000 تومان
21کد C1 : کارت ویزیت دایره ای-قطر 5.51505.5*5.582,500 تومان
22کارت ویزیت دوبل1008.5×5.5135,000 تومان
23کارت ویزیت دوبل1009×6135,000 تومان
24کارت ویزیت دوبل1009×5135,000 تومان
25کارت ویزیت دوبل1005.5 × 5.5108,000 تومان
26کارت ویزیت آهنربایی1008.5×5.5204,600 تومان
27کارت ویزیت آهنربایی1009×6204,500 تومان
28کارت ویزیت آهنربایی1009×5200,000 تومان
29کارت ویزیت آهنربایی1005.5×5.55,000 تومان

 

 

سربرگ

مجموع ۳ مورد.
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1سربرگ A45029.7*21150,000 تومان
2سرنسخه پزشکی5021*14.875,000 تومان
3سربرگ A55021*14.875,000 تومان

 

 

پاکت

مجموع ۷ مورد.
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1کد E3 : پاکت A45030.5*22600,000 تومان
2کد E1 : پاکت نامه ملخی - درب طولی5023*11300,000 تومان
3کد E2 : پاکت A55022*16380,000 تومان
4کد E6 : پاکت CD5013*13212,500 تومان
5کد E4 : پاکت A4 پلاس5035*25725,000 تومان
6کد E5 : پاکت سکه4010*5.5112,000 تومان
7کد E7 : پاکت مربعی308.5*8.563,000 تومان

 

 

فولدر

مجموع ۲ مورد.
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1کد F4 : فولدر A4 عطف دار2530.4*22477,500 تومان
2کد F5 : فولدر A52522*16312,500 تومان

 

 

فاکتور

مجموع ۱۰ مورد.
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1فاکتور دو نسخه ای A45029.7*21285,000 تومان
2فاکتور سه نسخه ای A45029.7*21425,000 تومان
3فاکتور تک نسخه ای A45029.7*21140,000 تومان
4فاکتور تک نسخه ای A55021*14.870,000 تومان
5فاکتور دو نسخه ای A55021*14.8140,000 تومان
6فاکتور سه نسخه ای A55021*14.8210,000 تومان
7فاکتور دو نسخه ای A65014.8*10.570,000 تومان
8فاکتور سه نسخه ای A65014.8*10.5105,000 تومان
9فاکتور تک نسخه ای A610014.8*10.570,000 تومان
10قبض تک نسخه ای یک سوم A410021*9.9100,000 تومان

 

 

سایر اوراق اداری

مجموع ۲ مورد.
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1کاغذ یادداشت 10*1020010*10100,000 تومان
2کاغذ یادداشت A620014.8*10.5150,000 تومان

 

 

بروشور

مجموع ۱۳ مورد.
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1بروشور سه لت - هرلت A45063*29.7850,000 تومان
2بروشور دو لت - هرلت A45042*29.7600,000 تومان
3بروشور چهار لت - هرلت A45084*29.71,275,000 تومان
4بروشور دو لت - هرلت A55029.7*21300,000 تومان
5بروشور سه لت - هر لت A55044.4*21435,000 تومان
6بروشور چهار لت - هرلت A55059.2*21650,000 تومان
7بروشور دو لت - هرلت A610021*14.8350,000 تومان
8بروشور سه لت - هر لت 21*9.55029.7*21300,000 تومان
9بروشور سه لت - هر لت 18*185054*18550,000 تومان
10بروشور سه لت - هرلت 29*13.55040.5*28600,000 تومان
11بروشور چهار لت - هرلت 29*105040*28600,000 تومان
12بروشور سه لت - هر لت 22*225066*22650,000 تومان
13بروشور چهار لت - هر لت 20*205080*20850,000 تومان

 

کاتالوگ

مجموع ۴ مورد.
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1کاتالوگ A4 اقتصادی - سایز 21*29 2029*21400,000 تومان
2کاتالوگ A5 - سایز 14.5*212021*14.5220,000 تومان
3کاتالوگ خشتی - سایز 21*212021*21400,000 تومان
4کاتالوگ A4 - سایز 21*29.7 و بزرگتر2030.5*22600,000 تومان

 

 

تراکت

مجموع ۸ مورد.
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1تراکت A610014.8*10.580,000 تومان
2تراکت A55021*14.875,000 تومان
3تراکت A45029.7*21150,000 تومان
4تراکت A35042*29.7350,000 تومان
5کد C11 : تراکت دایره به قطر 16 سانتیمتر50 - 100,000 تومان
6تراکت A3 - اقتصادی5040*28275,000 تومان
7تراکت A4 - اقتصادی5028*20135,000 تومان
8تراکت A5 - اقتصادی5020*1470,000 تومان

 

 

لیبل

مجموع ۱۲ مورد.
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1لیبل (برچسب) ویزیتی100سایز 9×680,000 تومان
2لیبل A55021*14.8250,000 تومان
3لیبل دایره به قطر 2 سانتیمتر1140 - 262,200 تومان
4لیبل دایره به قطر 3 سانتیمتر530 - 270,300 تومان
5لیبل دایره به قطر 4 سانتیمتر300 - 180,000 تومان
6لیبل دایره به قطر 5 سانتیمتر195 - 165,800 تومان
7لیبل دایره به قطر 6 سانتیمتر130 - 169,000 تومان
8لیبل دایره به قطر 7 سانتیمتر90 - 139,500 تومان
9لیبل دایره به قطر 8 سانتیمتر70 - 140,000 تومان
10لیبل دایره به قطر 10 سانتیمتر40 - 128,000 تومان
11لیبل دایره به قطر 12 سانتیمتر30 - 126,000 تومان
12لیبل A45029.7*21500,000 تومان

 

 

شاپینگ بگ

مجموع ۴ مورد.
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1کد B1 : ساک دستی - سایز 10*35*2325 - 675,000 تومان
2کد B2 : ساک دستی - سایز 10*23*2425 - 500,000 تومان
3کد B3 : ساک دستی - سایز 7.5*22*1625 - 425,000 تومان
4کد B4 : ساک دستی - سایز 7.5*16*2425 - 425,000 تومان

 

 

تقویم رومیزی

مجموع ۷ مورد.
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1تقویم رومیزی 10×211021*100 تومان
2تقویم رومیزی 14×141014*140 تومان
3تقویم رومیزی 11×161016*110 تومان
4تقویم رومیزی 14×20.51020.5*140 تومان
5تقویم رومیزی 15×241024*150 تومان
6تقویم رومیزی سه تکه10 - 0 تومان
7تقویم اختصاصی رنگین کمانی1022*12.50 تومان

 

 

تقویم اختصاصی

مجموع ۷ مورد.
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1تقویم مناسبتی 10*21121*100 تومان
2تقویم مناسبتی 14*14114*140 تومان
3تقویم مناسبتی 11*16116*110 تومان
4تقویم مناسبتی 15*24124*150 تومان
5تقویم مناسبتی 14*20.5120.5*140 تومان
6تقویم مناسبتی رنگین کمانی1 - 0 تومان
7تقویم مناسبتی سه تکه1 - 0 تومان

 

 

تقویم دیواری

مجموع ۳ مورد.
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1تقویم دیواری تک برگ5048*310 تومان
2تقویم دیواری چهار برگ5048*310 تومان
3تقویم دیواری پنج برگ5048*310 تومان

 

 

اقلام نمایشگاهی

مجموع ۵ مورد.
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1تقدیرنامه و گواهینامه A45029.7*21175,000 تومان
2کارت دعوت50 - 755,000 تومان
3زیر بشقابی2042*29.7150,000 تومان
4زیر لیوانی309*927,000 تومان
5کد C12 : کارت دعوت با جای عطر20 - 120,000 تومان

 

 

 

 

جهت ثبت سفارش، ابتدا در سایت عضو شوید و بعد اینجا کلیک کنید